ساخت ساختمان

پیمانکاری

ساختمان سازی

ساخت استخر

سالن ها

خمات کشوری

پیمانکاری علی اعلایی

پیمانکاری رایکا کو گروه پیمانکاری صنعتی وساختمانی ساخت و نصب انواع اسکلت پیچ و مهره ایی(سوله،اسکلت بتونی و….)با بیش از 20 سال سابقه کاری در زمینه یرساخت و ساز در سراسر کشور اجرا کلیه ی کار های ساخت سالن های صنعتی از پی تا کلید 1_نقشه برداری با دوربین های پیشرفته،تسطیح زمین خاک برداری وخاک ریزی با لایه های 25/ابپاشی و غلطک کوبی به صورت کامل انجام میگردد. 2_اجرا فونداسیون سوله شامل خاک برداری اجرا قالبندی و ارماتور بندی ،صفحهگذاری،بتن ریزی به صورت تمام کار با مصالح و بدون مصالح اجرا میگردد. 3_ساخت اسکلت های فلزی (سوله و….) و اسکلت های بتونی طبق نقشه های مربوطه صورت میگیرد. 4_اجرا چهار دیواری به ابعاد مختلف با اجر تکنو(تهران) و نقشینه ( اصفهان) وانواع اجر ها اجرا میگردد. 5_اجرا پوشش سقف با انواع ورق های گالوانیزه رنگی و ساده با ضمانت 10ساله صورت میگردد. 6_اجرا بتون ریزی کف سالن و محوطه با مش بندی و وماله پروانه انجام میشود.

پیمانکاری علی اعلایی

پیمانکاری رایکا کو گروه پیمانکاری صنعتی وساختمانی ساخت و نصب انواع اسکلت پیچ و مهره ایی(سوله،اسکلت بتونی و….)با بیش از 20 سال سابقه کاری در زمینه یرساخت و ساز در سراسر کشور اجرا کلیه ی کار های ساخت سالن های صنعتی از پی تا کلید 1_نقشه برداری با دوربین های پیشرفته،تسطیح زمین خاک برداری وخاک ریزی با لایه های 25/ابپاشی و غلطک کوبی به صورت کامل انجام میگردد. 2_اجرا فونداسیون سوله شامل خاک برداری اجرا قالبندی و ارماتور بندی ،صفحهگذاری،بتن ریزی به صورت تمام کار با مصالح و بدون مصالح اجرا میگردد. 3_ساخت اسکلت های فلزی (سوله و….) و اسکلت های بتونی طبق نقشه های مربوطه صورت میگیرد. 4_اجرا چهار دیواری به ابعاد مختلف با اجر تکنو(تهران) و نقشینه ( اصفهان) وانواع اجر ها اجرا میگردد. 5_اجرا پوشش سقف با انواع ورق های گالوانیزه رنگی و ساده با ضمانت 10ساله صورت میگردد. 6_اجرا بتون ریزی کف سالن و محوطه با مش بندی و وماله پروانه انجام میشود.

گالری